De predikant van de Hervormde gemeente is dr. Henk-Jan Prosman. U kunt contact opnemen via h.j.prosman[a]gmail.com

ds. H.J. Prosman
(foto © Magazine Petrus / Xander de Rooij)

Ds. Prosman studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. In 2011 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op een cultuurfilosofisch onderwerp. Daarna behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak Godsdienst en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit. Hij werkte eerder in het middelbaar onderwijs als docent godsdienst en maatschappijleer en is vanaf 2012 predikant te Nieuwkoop.