Het college van diakenen:

Dhr. J. Kalshoven, voorzitter

Dhr. S de Feij., penningmeester

Mevr. M. Van Koert – Hoogenvorst, secretaris en scriba


Beleidsplan 2020 – 2024