Het consistorie is de vergadering van de ouderlingen.
In onze gemeente bekleden twee mensen het ambt van ouderling en zijn er twee tot drie vacatures.

vacant voorzitter
mevr. N. Griffioen, Pastorale ouderling
dhr. R. Verhallen, Jeugdouderling.
vacant