Het College van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:

dhr. F. de Bas, Ouderling-Kerkrentmeester, voorzitter

dhr. V. van Koert, Ouderling- kerkrentmeester

mevr. J. Wansinck, Kerkrentmeester

Rekeningnummers:

Algemeen: CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop NL05RABO0373725736

Overige banknummers betreffende de onderstaande zaken.

CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Collectebonnen NL61RABO0373725795

CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Bijzondere Collecten NL08RABO0373725779

CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Jeugdwerk NL80RABO0373725744

CvK Hervormde Gemeente Nieuwkoop inz. Kerkblad NL71RABO0373725809