Orde van dienst 28 maart 2021 Palmzondag

28 maart 2021 – Palmzondag.
Zesde zondag van de 40dagentijd

Voorganger:               ds. H.J. Prosman
Organist:                    Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                 Evert de Jong
Diaken                       Ruud Stam

De diensten
zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Psalm 118: 1,7,9 (Orgelspel en tekstlezing)
Wetslezing
Lied 351: 1,2,3 (Orgelspel en tekstlezing)
Gebed
Schriftlezing:  Marcus 14:1-1
De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De
hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door
middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf:
Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in
Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig
was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij
zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje
en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen
elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan
driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust,
waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de
armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen
wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.
Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd,
met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld
het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden
wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de
hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze
opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een
mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Luisteren: lied 435:1,2,3 https://www.youtube.com/watch?v=4_c4FQ6yWYQ

Preek

Luisteren: Lied 578 https://www.youtube.com/watch?v=Nj9AXzt-frY

Bijdrage ZWO, Veertigdagenproject

Dit jaar is het thema van de veertigdagentijd ‘Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid. Deze zondag is het thema: “De doden begraven” naar aanleiding van Tobit 2:7   “ Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.”
Ds. Wilbert van Saane schrijft het volgende:
“Een waardig afscheid van een geliefde is heel belangrijk in het Midden-Oosten. Alle familie, vrienden, buren en bekenden zijn er bij. De condoleance duurt meestal drie volle dagen; er is dan volop de tijd om te rouwen,
herinneringen op te halen en te 
praten.
In het afgelopen jaar was dat allemaal onmogelijk vanwege de pandemie. Begrafenissen moesten snel, en in zeer kleine gezelschappen. Dat maakte het moeilijker om het verdriet te verwerken. We hebben dat als gezin ook ervaren bij het verlies van een geliefde. Gelukkig was de kerk er met de woorden van troost uit de Bijbel en de liturgie. Dat gaf, ondanks alles, houvast.
In deze tijd ervaren we de steun van de gemeenschap 
misschien minder, maar die van de HEER blijft. ‘Met pijn ziet de HEER de dood van zijn getrouwen.’ (Psalm 116:15)”

Uw spaardoosje kunt u volgende week zondag in het voorportaal van de kerk zetten, op de tafel naast de collectebussen. U kunt dit bedrag ook giraal overmaken, als u dat liever wilt. Het rekeningnummer staat vermeld in
het Kerkblad. 

Geloofsbelijdenis

Lied 536:4 (Orgelspel en tekstlezing)

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Psalm 71: 8 (Orgelspel en tekstlezing)

Zegen

 

 

Orde van dienst 10 maart. Biddag voor gewas en arbeid.

Biddag voor gewas en arbeid.

Voorganger:                ds. H.J. Prosman
Organist:                     Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                  Nel Griffioen
Diaken                        Ruud Stam

Aanvang: 19:00 uur.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Welkom en mededelingen

Votum en groet
Luisteren: Heer ik hoor van rijke zegen
https://www.youtube.com/watch?v=e7aOjvWb6CI
Gebed
Schriftlezing: psalm 104
Orgelspel psalm 104: 1,2,7,8
Preek
Orgelspel 978: 1,2,3,4
Geloofsbelijdenis
Luisteren: 825:1,10
https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Orgelspel 85:3
Zegen

Orde van dienst 7 Maart 2021, zondag oculi

Orde van dienst 7 maart, Hervormde gemeente Nieuwkoop
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. H.J. Prosman
Organist:                     Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                  Frouwien Wille
Diaken                        Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel: 119: 7

Lezing van het gebod

Kyrie Elieson (Met de boom des levens)


Gebed

Hebreeën 13: 1-25

Meditatief orgelspel

Preek

Luisteren 578: 1,2,6

Veertigdagenproject ZWO-commissie

Geloofsbelijdenis


Orgelspel 89:1

Dankgebed, voorbede en Onze Vader

Orgelspel 713: 1,2,4

Zegen

28 februari – Zondag Reminiscere

Orde van dienst 28 februari, Hervormde gemeente Nieuwkoop     
Aanvang: 09:30 uur.

Voorganger:                ds. S.C. Honing uit Woubrugge
Organist:                     Mevr. Henny Visscher
Ouderling:                  Robert Verhallen
Diaken                        Freek de bas

De diensten zijn te volgen via kerkomroep:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10950
En via facebook
 https://www.facebook.com/HervormdNieuwkoop/

Orgelspel

Mededelingen

Stil gebed, Votum en Groet

Orgelspel                                                        Psalm 25:1 en 3          Heer, ik hef mijn hart en handen

Leefregel                                                        1 Tessalonicenzen 5:14-24 (NBV)

Lied luisteren                                                 Lied 556: 1,3 en 5       Alles wat over ons geschreven is

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing                                                   Marcus: 8:27-38

Lied luisteren                                                 Hij kwam bij ons heel gewoon

Uitleg en prediking

Orgelspel                                                        Lied 1001        De wijze woorden en het groot vertoon

Apostolische Geloofsbelijdenis

Meditatief orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied luisteren                                            Lied 835:1,3 en 4        Jezus, ga ons voor

Heenzending en zegen

21 februari 2021 – zondag Invocabit

Zondag Invocabit. ( = Hij zal aanroepen)
Eerste zondag van de 40dagentij
d
Voorganger: Ds. HJ Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt

Welkom en mededelingen

Votum en groet

Orgelspel 536,1,2,3,4

Lezing van het gebod

Orgelspel 25a:1,2

Gebed

Schriftlezing Matteüs 25:31-46

Luisteren Lied 381

Preek

Luisteren: “O heer die onze vader zijt”

Geloofsbelijdenis

Orgelspel 62:5

Dankgebed en voorbede

Orgelspel 749:1,2,3