2022-11-20 OVD Eeuwigheidszondag

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Organist: dhr. Sebastiaan Wijland Met zanggroep V6
Ouderling: Mevr. N. Griffioen
Diaken: Dhr. S. de Feij
Bijzondere collecten: Kinderhospice Binnenveld en Pastoraat & Eredienst
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen
Introïtus: psalm 130:1,2
Bemoediging en groet
Psalm 130:3,4
Smeekgebed, afgewisseld met 367b.
Zingen: Lied 727: 1, 2, 4, 10

Herdenking van de overledenen (allen gaan staan).

Jantje Selles-Jongman, overleden op 1 december 2021, 92 jaar
Hiltrud Luise Grofsmit-Langanki, overleden op 6 januari 2022, 87 jaar
Pieternella Stam – van der Gugten, overleden op 19 januari 2022, 84 jaar
Dhr. Simon van der Helm, overleden op 19 februari 2022, 76 jaar
Petrus Johannes Franciscus Kemper overleden op 26 februari 2022, 75 jaar
Lijda de Geus – van der Lek, overleden op 23 mei 2022, 80 jaar

Lied 199

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Maria van der Laan – van de Werken, overleden op 9 juli 2022, 85 jaar
Arend van Woerden, overleden op 1 augustus 2022, 81 jaar
Sonja Grossouw – Maan Voogd Bergwerf, overleden, 89 jaar
Zegerina van Leeuwen – Erkelens, overleden op 3 november 2022, 94 jaar
Cornelis Theodorus Groen in ’t Wout, overleden op 9 december 2021, 85 jaar
Jan Broekhof, overleden 31 januari 2022, 75 jaar

Koor
Zie met ontferming naar onze aarde
houd in uw hoede wie haar bewonen
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen

Allen:
Laat de zon van uw aangezicht …

Gebed|
Schriftlezing: Psalm 27
271 Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
8Mijn hart zegt U na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.


V6 zingt: Wacht op de Heer & Wees stil en weet ik ben uw God
Preek
Lied 886 (V6 en samenzang)
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
V6 zingt: ‘k Ben een schip in de storm
Lied 416: 1 allen, 2 en 3 V6, 4 allen
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.