Orde van dienst 1 januari 2024 – Nieuwjaarsdag  

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                         Dhr Robert Verhallen
Diaken:                              Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen                  Psalm 100: 1,2 (melodie psalm 134)
Votum en groet

Zingen                  Psalm 100:3,4 (melodie psalm 134)
Gebed
Schriftlezing Lucas 2:21

Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Zingen                  Lied 513:1,2,3,4

Gedicht:
mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb wil ik heten.

Preek
Zingen                  Psalm 92:1,2,3
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Zingen                  Lied 352:1,2,6,7
Zegen