Orde van dienst 1 oktober 2023

Voorganger:                      ds. C. de Jong, Houten
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven  de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 23: 1
Stil gebed
Votum en Groet
Verootmoediging/ geboden
Lied 280: 1,4,5
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderlied: Jezus is de goede herder

Refrein
Jezus is de goede Herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

strofe 1
Als je ’s avonds niet kan slapen,
als je bang in ’t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent!
refrein

strofe 2
En wanneer je soms alleen bent,
en je hart is vol verdriet.
Denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet!
refrein

Schriftlezing Psalm 23
1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3  Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4 Al gaat mijn weg door een donker dal,ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen

Lied 280: 6

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel
Lied 650 in wisselzang
Geloofsbelijdenis staande  gelezen
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied.   864:1,3,5
Heenzending en zegen
Gezongen Amen