Orde van dienst 10 juli 2022

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                          Mevr. F. Wille
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen,
dropp’len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Vader,
zie hoe mij mijn zonden smart;
trek met Uw koorden nader,
stort Uw liefd’ ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort Uw liefd’ ook in mij.

Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden de ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door Uw kracht in mij!

Kindermoment
Zingen ‘Kijk eens om je heen’
Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand,
Je bent niet alleen.
Want wij moeten delen,
Samen zingen,
Samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
Samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld
Niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

Gebed
Schriftlezing Lucas 10: 25-37

Lucas 10: 25-37
Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’
Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

Lied 976:1,2,3
Preek
Lied 910:1,3
Geloofsbelijdenis (340b)
Dankgebed en voorbede
Psalm 107:1
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.