Orde van dienst 12 mei 2024 – Zondag Exaudi

Voorganger:                      Mevr. Dr. A. Mooi, Hoogmade
Organist:                             Drs. Ad van Pelt  
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied:                      Lied 314: 1 en 3
Votum en groet
Zingen                                Lied 885:1
Verootmoediging en bemoediging
Zingen:                               Psalm 32: 1 en 2
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing:  Johannes 16: 5 – 13a (NBV 2021)
5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden. 8Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9zonde – dat ze niet in Mij geloven, 10gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, 11oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. 12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 

Zingen:                                  Lied 681 3x
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Zingen:                                 Lied 405: 1,3 en 4
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Dankgebed en voorbede
Collecten
Slotlied:                               Lied 704: 1 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen