Orde van dienst 14 januari 2024  1e zondag na Epifanie

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                              Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 66:1
Votum en groet
Zingen                  Psalm 66:6,7
Lezen van het gebod
Zingen:                 ‘Leer mij Uw weg, o Heer’.
Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat  ‘voor uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,

leer mij uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij uw weg.
’t Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
‘vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
’t Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij

Gebed
Afscheid van Nelly van der Weijden
Moment met de kinderen
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=sYFgsXEiQ1Y
Gebed
Schriftlezing: Numeri 13:25-33
Zingen                  lied 803:1,4,5,6
Johannes 2: 1-11
Zingen                  lied 498:1,2,3
Preek
Zingen                  Psalm 36:2
Geloofsbelijdenis: 340b (Gezongen)
Collecte
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Zingen                  Psalm 107:4
Zegen