Orde van dienst 14 mei 2023  Zondag Rogate   

Thema: Thuis bij de Eeuwige

Voorganger:                      Mevr.  A.  v/d Berge-Geudeke, Wilnis
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 84: 1 en op dezelfde melodie (woorden van ds. Troost)

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Stil gebed
Votum en Groet

Woorden bij het begin
We zingen NLB 1005: 1 en 4 (NL versie)
Gebed om ontferming
Glorialied: NLB 634:2
Gebed bij de opening van het Woord
We zingen: NLB 314: 1
( Kinderen gaan naar nevendienst in morgendienst, zij komen naar voren om de lamp mee te nemen ook worden ze vaak toegesproken over het onderwerp van de zondag)
Inleiding op de bijbellezing
Schriftlezing: Johannes 14: 1-6
141Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 

We zingen: NLB 534: 1,2 en 4

Schriftlezing: Efeze 2: 12c – 22

U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. 13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 16en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

We zingen: NLB 273: 1,2 en 4

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel
Geloofsbelijdenis
Lied: NLB 939: 1,2 en 3
Collecte
Dankgebed en voorbede
Slotlied: NLB 90 A: 1 en 6
Heenzending en zegen
Gezongen Amen