Orde van dienst 2 april 2023 Palmpasen    

Voorganger:                      Ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij        

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 118:9
Bemoediging en groet
Zingen Lied 218:1,3,5
Smeekgebed
Beantwoord met lied 558:1,2,3
Moment met de kinderen
We luisteren het liedje ‘Hosanna, Hosanna’ van Elly en Rikkert

https://www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI&t
Gebed
Schriftlezing: Johannes 12: 12-19
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: ‘Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.’ Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Zingen lied 550: 1,2,3
Preek
Zingen lied 556: 1,2,3,4,5
De kinderen komen terug.
Zingen met de kinderen: “Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer”

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Collecte
Zingen Psalm 92:1,7
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.