Orde van dienst 20 februari 2022

Orde van dienst 20 februari 2022    


Voorganger:                 Mevr. ds. A. Geudeke
Organist:                      Dhr. S. Warnaar
Ouderling:                    Mevr. N. Griffioen      
Diaken:                         Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Mededelingen
Intochtslied: NLB 985: 1,2 en 3 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven)

Votum en Groet
Woorden ter kennismaking

Gebed van verootmoediging

Lied van verootmoediging: NLB 967: 5 (Geef geloof aan wie Gij zendt)

Woorden ten leven

Lied van toewijding: NLB 967: 6 (Laat ons zo uw heerlijkheid)

Gebed bij de opening van het Woord
(Kinderen gaan naar nevendienst)

Ter inleiding op de schriftlezingen

Schriftlezing: Johannes 11: 1-3 en 32 – 37
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd;de zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: “Heer, uw vriend is ziek.”  Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ”Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!” Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg Hij: “Waar hebben jullie hem neergelegd?” Ze zeiden: “Kom maar kijken, Heer.” Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden: “Wat heeft Hij veel van hem gehouden.”  Maar er werd ook gezegd: “Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?”

Lied: NLB 845: 1 en 2 (Tijd van vloek en tijd van zegen)

Schriftlezing: Psalm 56: 9-10
Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik.Staat het niet alles in uw boek?
In het uur dat ik U aanroep wijken mijn vijanden,want dit weet ik: God staat mij terzijde.

Lied: NLB 116: 2 (Toen de benauwdheid dreigend op mij viel)

Schriftlezing: Psalm 126: 5 en 6
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Lied: NLB 116: 4 (O God, mijn God, die van de dood mij redt)

Uitleg en prediking ‘Vang mijn tranen op in uw kruik’

Meditatief orgelspel
( Kinderen komen terug in de kerk)

Geloofsbelijdenis (gesproken door voorganger)

Lied NLB 534: 1,2,3 en 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Dankgebed en voorbede
Collecte

Slotlied NLB 416: 1 en 3 (Ga met God)

Heenzending en zegen, gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.