Orde van dienst 24 december 2023 – 4e advent gezinsdienst

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

De geest van leven daalt neer in Maria , als rode takken vol liefde en passie.
Met open armen verwachten we de Heer die leven is en leven schenkt.

Zingen: ‘O kom, o kom Immanuel’
O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Smeekgebed

Gloria: 910: 1, 2, 3

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed

Schriftlezing Jesaja 63:7-9 door Thijs
Jesaja zegt: ‘Ik zal vertellen hoe trouw de Heer is, ik zal er steeds opnieuw over spreken! Ik maak bekend wat de machtige Heer voor ons gedaan heeft. Hij is goed voor ons geweest, omdat hij van ons houdt. Hij is het volk van Israël altijd trouw gebleven. Hij heeft gezegd: ‘Israël is mijn volk, de Israëlieten zijn mijn kinderen. Ze zullen mij altijd trouw blijven.’ De Heer werd onze bevrijder. Hij voelde met ons mee. Als wij pijn hadden, voelde hij ook pijn. Hij hield van ons. Daarom kwam hij zelf om ons te redden. Hij heeft ons bevrijd, en hij heeft ons door de woestijn geleid. Hij heeft altijd voor ons gezorgd.

Zingen: ‘Luid klokjes’

Luid klokjes klingelingeling        
Luid klokjes kling.
Laat de boodschap horen           
Jezus is geboren.

Met die blijde klanken                
Willen wij God danken.
Luidt klokjes klingelingeling   
Luidt klokjes kling.

Luid klokjes klingelingeling     
Luid klokjes kling.
Laat de boodschap horen           
Jezus is geboren.

Met die blijde klanken            
Willen wij God danken.
Luid klokjes klingelingeling 
Luid klokjes kling.

Schriftlezing Lucas 2:1-19 door Melanie
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’ En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

Zingen: ‘Er is een kindeke’

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t had er geen huis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis
‘t Kwam op de aarde en ‘t droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
Er is een Kindeke geboren in ’t strooi
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

Vertelling: ‘De kinderen van de koning’

Zingen: ‘Stille nacht’

1. Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer. Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor. Leer m’U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer. Amen! Gode zij eer.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: ‘God zal met ons zijn’ (Evangelische liedbundel 434)

Refrein:
God zal met ons zijn,
God is Immanuel.
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Ver weg van het Kindje, ver weg, overal,
weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Overal ter wereld, waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven, Jezus is zijn naam…

Refrein:

Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Overal ter wereld, waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam…

Refrein:

Zegen

Bij het verlaten van de kerk krijgen de kinderen een kerstcadeautje mee.
Daarna is iedereen welkom in de Rank.