Orde van dienst 24 maart 2024 – Palmpasen

Voorganger:                       ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

De groene buxus symboliseert Palmpasen.
De palmpasenstok symboliseert het kruis dat gedragen wordt om de aarde te redden.

De gedroogde vruchten staan voor de dertig zilverlingen
De 12 noten staan voor de 12 apostelen. 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                  Psalm 118:1      
Votum en groet
Zingen                 Psalm 118:6,9
Lezen van het gebod
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Zingen                 Psalm 25a:1,2
Moment met de kinderen
Gebed
Evangelielezing Matteüs 21: 1-10
Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit 2met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.


Zingen                 Lied  550:1,2,3
Preek
Zingen                 Lied  578:1,2,6
Bijdrage kindernevendienst
De kinderen laten de paasstokken zien

Bijdrage ZWO-commissie
Voorbeden, Onze Vader
Slotlied                 Psalm 91: 1,5
Zegen