Orde van dienst 26 november 2023 – Eeuwigheidszondag    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                            Mevr. Henny Visscher – Roersen
Muzikale Medewerking   Cobie de Jong en Manja Korper
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen  
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

De kleur is paars van rouw.
Over het paars valt het het witte licht van God. Het gipskruid staat voor de eeuwigdurende liefde. De witte bloemen en het kruis verwijzen naar Pasen. Wij geloven, dat we de mensen, die we hebben verloren, mogen delen in de opstanding. De altijd groenblijvende klimop is een symbool voor de eeuwige trouw van God. Groen is ook de kleur van hoop

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Introïtus                              Psalm 90:1, 6
Bemoediging en groet
Openingsgebed:               Lied 295
Smeekgebed, afgewisseld met 367b.
Glorialied:                           Lied 727: 1, 2, 4, 10
Moment met de kinderen
Gebed
Herdenking van de overledenen (allen gaan staan).
   Elly Diana Jacquelina Meurs, overleden op 23 november 2022 op de leeftijd van 80 jaar.
   Willemijntje Sannes – Verlooij, overleden op 9 december 2022 op de leeftijd van 78 jaar.
   Jacoba de Bruin – Vermeulen, overleden op 3 januari 2023 op de leeftijd van 96 jaar.
   Robert Herbert Ernst van Koert, overleden op 11 maart 2023 op de leeftijd van 80 jaar.
   Dirk van der Laan, overleden op 24 mei 2023 op de leeftijd van 95 jaar.
   Johannes Verweij, overleden op 19 juli 2023 op de leeftijd van 83 jaar.

Zingen:                 Lied 199

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons

Teunis van Mourik, overleden op 2 september 2023 op de leeftijd van 78 jaar.
   Hendrik van der Marel, overleden op 21 september 2023 op de leeftijd van 97 jaar.
   Annie Henriette van Eijk – Kranenburg, overleden op 24 september 2023 op de leeftijd van 89 jaar.
   Leendert Cornelis Kesting, overleden op 29 september 2023 op de leeftijd van 78 jaar.
   Martha Brigitta Verweij-van Wensveen, overleden op 5 november 2023 op de leeftijd van 86 jaar.
   Gerda Verlooij, overleden op 1 april 2023 op de leeftijd van 84 jaar.

Koor:
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Allen:
Laat de zon van uw aangezicht …

Schriftlezing Hooglied 8: 6-7
Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een vuurgloed van de HEER.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.

Zingen: Ubi caritas

Schriftlezing Openbaring 21: 1-4
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Zang: Be still my soul
Be still, my soul: the Lord is on thy side;
Bear patiently the cross of grief or pain.
Leave to thy God to order and provide;
In every change, He faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.

Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future, as He has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice Who ruled them while He dwelt below.

(allen)
Be still, my soul: the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love’s purest joys restored.
Be still, my soul: when change and tears are past
All safe and blessèd we shall meet at last.

Preek

Zingen                                  Lied 769: 1, 5, 6
Geloofsbelijdenis             (340b)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen                                  Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zegen