Orde van dienst 29 oktober    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Dhr. S. de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 84:1
Votum en groet
Psalm 84:2,3
Lezen van het gebod
119:1,12
Moment met de kinderen
Zingen: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad

Gebed
Schriftlezing: Matteüs 12: 43-45
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden, op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.


Gezang 435:1,4,5 (LvdK)
Preek
657:1,3
Geloofsbelijdenis
723:1,2
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 898:1,3 (Traditionele melodie)
Zegen