Orde van dienst 9 mei 2024 – Hemelvaartsdag gezamenlijke dienst met de gereformeerde kerk

Voorganger:                      ds. P. van Veen uit Harderwijk
Pianiste:                              Mevr. Saskia ten Have

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Ps.47 NPB –  Juich, applaudisseer

 1. Juich, applaudisseer
 voor de hoogste HEER.
 Volken, zing voor Hem,
 zing met hart en stem:
 vol van majesteit
 heerst Hij wereldwijd.
 God kiest onze kant:
onze aartsvijand
 buigt nu voor ons neer;
 niemand biedt verweer.
 Krachtig geeft zijn hand
 ons een prachtig land.

 2. Juich, want God stijgt op;

 vreugde klimt ten top.
 Luid trompetgeschal
 schettert overal.
 Prijs de koning, zing
 vol bewondering.
 Wat een machtsvertoon:
 God zit op zijn troon.
 Heersers treden aan
 om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht;
 God heeft alle macht

Stilte

Votum en groet
Gebed
Zingen                                 lied 195 – Klein Gloria
( We gaan zitten)
Gebed
Schriftlezing: Hebr.9:24-28
24Christus is immers geen heiligdom binnengegaan dat door mensenhanden is gemaakt, een afbeelding van het hemelse heiligdom, maar de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit. 25Hij offert zichzelf daar niet telkens opnieuw; Hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed dat het zijne niet is, 26want dan zou Hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 27Mensen moeten eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. 28Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen, niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie Hem verwachten.

Zingen                         Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten
Schriftlezing: Luk.24:49-53
 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.

Zingen:                Als op een wolkenwagen- -A.F. Troost Mel.: Gez.234 LvK zie bijl
 1. Als op een wolkenwagen,
de vreugde tegemoet,
 tot wij Hem niet meer zagen
 na nog een laatste groet
zo is Hij opgehemeld.
 De Meester ging ons voor.
 En wij? Het duurt maar even, 
dan volgen wij zijn spoor.

 2. Wij gaan in lichte wolken
 naar hoger heerlijkheid,
 met engelen bevolken
 wij straten zonder strijd.
 Wij varen naar de hemel,
 waar die ook moge zijn,
 om zorgeloos te leven:
weg, oorlog, dood en pijn!

 3. Daar is een land vol vrede,
 een schone stad van goud,
 daar wordt geen leed geleden,
 daar ben je jong noch oud;
 daar zal het nooit meer winter,
 maar altijd zomer zijn
wie warmte zoekt, die vindt er
 een tuin vol zonneschijn.

 4. Wij gaan, omringd door wolken,
 anders dan Christus deed,
 maar toch – wij mogen volgen
 na jaren lief en leed.
 Wie zwierf langs kromme paden
 maar knielde bij het kruis,
 komt Goddank uit genade
 op hoge wolken thuis

Verkondiging – Thema: Met grote vreugde delen wij u mede

Zingen: Eens word je opgenomen – Mel.: Ps.107 André F. Troost
1. Eens word je opgenomen,
 hoog heft een wolk je op,
 je overstijgt de bomen,
 de allerhoogste top.
Helder het vergezicht
 op bergen, zeeën, stranden!
 Een wolk, een lachend licht:
 God zelf draagt ons op handen.

 2. Eens word je opgenomen,
 van elke last bevrijd:
 nooit meer die bange dromen
 vol schuldgevoel en spijt.
 Nooit meer dat oude zeer,
 ons hart vol duizend zorgen,
die vage angst – nooit meer!
 Voor altijd lacht de morgen.

 3. Eens word je opgenomen
 hoog boven ach en wee
 tot waar je nooit zou komen
 nam niet een hand ons mee.
 Zie: in die hand, een wond,
 het kenmerk van genade!
 Gods licht kust ons gezond
nooit lijdt je ziel nog schade.

 4. Eens word je opgenomen
 tot in het paradijs,
 waar altijd groene bomen
 versieren Gods paleis.
Weg, twijfels, torenhoog,
 weg, oceaan vol vragen!
 Straks word je hoog en droog
 de hemel ingedragen

Geloofsbelijdenis
Zingen:                                 Lied 340b – Ik geloof in God de Vader

Gebed  en           Lied 1006 – Onze Vader in de hemel

Zingen:                                 Lied 692 – Wij wachten op de Heilige Geest

Zegen
Gezongen Amen