Orde van dienst zondag 16 oktober 2022    

Voorganger:                      ds. A.A. Geudeke
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied NLB 221: 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Stil gebed, Votum en Groet
Vervolg intochtslied: NLB 221: 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
Woorden bij het begin
Gebed om ontferming
Danklied: NLB 218 1,2,3,4 en 5 Dank U voor deze nieuwe morgen
Gebed bij de opening van het Woord
Voor jong en oud: Vreugde der Wet

We zingen uit Evangelische Liedbundel lied 262 (psalm 119: 105)
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.


(Kinderen gaan naar nevendienst)
Schriftlezing: Lucas 17: 11-19

In het grensgebied van Samaria
11Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. 13Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. 16Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. 17Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Lied NLB 103E Bless the Lord my soul (3x)
ELLENDE
Meditatief orgelspel
VERLOSSING
Meditatief orgelspel
DANKBAARHEID
Meditatief orgelspel
(Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet)

Geloofsbelijdenis (staande: uitgesproken door voorganger)
Lied: NLB 793: 1 en 2 Bron van liefde, licht en leven (staande)
Collecte
Dankgebed en voorbede
Slotlied NLB 880: 1,2,3 en 4 Het leven op aarde
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.