Orde van doopdienst op 1e advent 27 november 2022    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Dhr. R. Verhallen
Diaken:                               Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen             
Bloemschikking

De bol
binnen de bladeren
verwijst naar de verwachting
van Elisabeth en Zacharias
Zij leefden in deze tijd in afzondering.
De Stenen
verwijzen naar het zwijgen van Zacharias
Zij wachten een nieuwe toekomst
die hen is aangezegd:
de geboorte van het kind.
Dit heeft betrekking op de mensentijd
( chronos: de tijd van de klok)
De kaars
verwijst naar Gods licht
en Gods tijd ( kairos)
Het gaat er in de Adventstijd om,
om jezelf te openen
voor de verwachting,
het nieuwe begin.

Aansteken eerste Adventskaars
                Zie je deze kaarsjes?
                een ervan mag aan,
                elke week een kaarsje meer
                het Kerstfeest komt er aan.

Intochtslied:      Psalm 25: 2
Votum en groet
zingen: Lied 513: 1,2,3,4
Lezen van Gods geboden
Lied 482:1
Gebed
Kinderen worden binnengebracht
Onderwijs over de doop en doopgebed
Beantwoorden doopvragen
Zingen 778: 1 t/m 5
Moment met de kinderen
Kinderlied ‘Laat de kindren tot mij komen’

Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

Bediening van de Heilige Doop
1e schriftlezing Ruth 4:13-17
Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

Zingen: lied 157a:1,2
Evangelielezing Matteüs 1: 1-6
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.

Zingen: lied 157a: 3,4
Preek
Zingen: lied 441:1,5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotzang lied 466: 3,7
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.