Orde van gezamenlijke dienst op oudejaarsavond 2022

Voorganger:                     ds. H.J. Prosman
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                        Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                             Mevr. Margreet van Koert

De dienst is te volgen via onderstaande link
zaterdag 31 dec 2022 Ger PKN / 19.15 – YouTube

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 46:1
Votum en groet
Zingen lied 468:1,2,3,4
Gebed
Lezing: Psalm 2:1-12
21Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
2De koningen van de aarde komen in verzet,
de heersers spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde:
3‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
4Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
5Dan spreekt Hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
6‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
7Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
Ik heb je vandaag verwekt.
8Vraag het Mij
en Ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
9Jij zult ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’
10Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,
breng Hem bevend uw hulde.
12Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt Hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij Hem.

Zingen psalm 90:1,3,8
Preek
Zingen lied 413:1,2,3
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 433:4,5
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen lied 725:3,4
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.