Orde van dienst 18 juni 2023

Orde van dienst zondag 18 juni 2023
Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt
Ouderling: Mevr. Nel Griffioen
Diakenen: Dhr. J. Kalshoven, dhr. S. de Feij, mevr. M. van Koert
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 118: 1 en 10
Votum en groet
Lied 766: 1, 2 en 3
Lezen van het gebod
Lied 840: 1, 2 en 3
Gebed


Schriftlezing Openbaring 3: 14-21
Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare
getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm.
Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u
uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft
niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad Ik u aan: koop
van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en
uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat
u weer kunt zien.
Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Ik
sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. Wie overwint zal samen
met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op
zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’


Gezang 295: 1, 2 en 3 (LvdK)
Preek
Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Avondmaalsformulier, gebed, Onze Vader
Lied 382: 1, 2 en 3
Viering van het Heilig Avondmaal
Psalm 103: 1
Dankgebed
Collecte
Psalm 43: 4
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.